Thomson&Hall
Právní poradenství -Veřejné zakázky, Stavební právo
Projektový Management - Poradenství ve stavebnictví, Poradenství pro SVJ
Česky
English
Deutsch
Vyhledávání


Novinky

21.10.2010:

Spuštěny nové webové stránky.
Projektový management

Pro udržení nákladů , časového harmonogramu je důležité precizní provedení projektů. Naši odborníci z projektového týmu mají velké zkušenosti z řízení malých, středních a velkých projektů. Poskytujeme konzultantské služby a řízení od zahájení projektu přes plánování a realizaci až po uzavření a vyhodnocení. Zpracováváme dokumentace a žádosti pro Operační programy EU, podnikatelské záměry, ekonomické analýzy.
Pomůžeme Vám zaměřit se na kritické projektové činnosti a navrhnout opatření na jejich snížení či odstranění. Používáme různé techniky řízení projektů a softwarů dle složitosti projektu šité na míru Vaším specifickým požadavkům a potřebám.

Naše projektová podpora obvykle zahrnuje (zde uvedeno pro středně velký projekt):

Zahajovací (úvodní) fázi:

Vypracování obchodního případu
Vytvoření referenčních podmínek
Jmenování projektového týmu
Zřízení projektové kanceláře
Provedení kontroly splnění příslušné fáze projektu

Plánování fázi

Vytvoření plánu projektu
Vytvoření plánu kvality
Vytvoření plánu rizik
Vytvoření plánu komunikace
Uzavření smluv s dodavateli
Provedení kontroly splnění příslušné fáze projektu

Realizace

Vytváření výstupů
Sledování a kontrola
Řízení času
Řízení nákladů
Řízení kvality
Řízení změn
Řízení rizik
Řízení problémů
Řízení komunikace
Provedení kontroly splnění příslušné fáze projektu


Uzavření a zhodnocení

Uzavření projektu
Dokumentace projektu včetně závěrečné zprávy
Dokončení činností k uzavření projektu
Provedení kontroly po dokončení projektu

Thomson&Hall
Právní poradenství -Veřejné zakázky, Stavební právo
Projektový Management - Poradenství ve stavebnictví, Poradenství pro SVJ
Thomson & Hall s.r.o.

Oldřichova 25/705
Praha 2
120 00
Česká Republika

Copyright 2009 - 2024 Thomson&Hall