Thomson&Hall
Právní poradenství -Veřejné zakázky, Stavební právo
Projektový Management - Poradenství ve stavebnictví, Poradenství pro SVJ
Česky
English
Deutsch
Vyhledávání


Novinky

21.10.2010:

Spuštěny nové webové stránky.
Ceník

Projekční a inženýrské služby

Naše společnost nabízí projekční a inženýrské služby především na území hlavního města Prahy.

Ceníky mají cenové rozpětí, dolní hranice odpovídá ceně za menší stavební úpravy, např. povolení jednoduché půdní vestavby, ovšem i tato cena se může zvýšit kvůli speciálním požadavkům úřadů (např. odbor památkové péče vyžaduje stavebněhistorický průzkum stropů s profilovanými trámy a štukovou výzdobou), horní hranice stavbě menšího bytového domu. Naše společnost není plátce DPH.

V případě zájmu se na nás obraťte přes stránku Kontaky rádi Vám zdarma vypracujeme cenovou nabídku přímo pro Váš projekt, Vaše zadání.

 

Územní rozhodnutí 20 000 – 400 000 Kč

zahrnuje:

 

Stavební povolení/ohlášení 25 000 – 500 000 Kč

zahrnuje:

Správní poplatky za vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení/ohlášení jsou určeny Zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích  v části Příloha Sazebníkpoložky 17 a 18 

Dokumentace pro provedení stavby (včetně rozpočtu stavební části a výpisu materiálu u profesí) 26 000 – 500 000 Kč

Další projekční práce:

Dokumentace skutečného provedení stavby 18 000 – 100 000 Kč
Zjednodušená dokumentace stavby – pasport 8 000 – 90 000 Kč
Autorský dozor, technický dozor investora 40 000 Kč – 600 000 Kč
Inženýrská činnost (získávání potřebných stanovisek a vyřizování povolení) 10 000 Kč – 500 000 Kč
Spolupráce při výběru dodavatele 4 000 – 15 000 Kč
Konzultační služby 500 Kč/hod


Právní poradenství v oblasti stavebního práva a SVJ

Naše společnost nabízí právní poradenství a vyhotování smluv v oblasti stavebního práva, v oblasti fungování SVJ a v oblasti výběrových řízení a smluvních vztahů s dodavateli stavby.

Hodinové sazby pro konzultační služby:

Projektový manažer 500 Kč/hod,
Právník 3600 Kč/hod

Smlouvy o dílo/provedení staveních prací

Dle náročnosti: 2 000-60 000 Kč

Smlouvy pro SVJ:

*Pokud v domě ještě jednotky vymezeny nebyly, je třeba připočítat cenu za vymezení jednotek (v závislosti na počtu stávajících bytů v domě), tedy:

Ceny dále nezahrnují: úřední ověřování podpisů (30,-Kč/podpis), kolek pro přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (1000,-Kč/jednotka), v některých výjimečných případech cenu služeb notáře. V ceně dále nejsou zahrnuty činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků a zaměření bytů- tímto však již většina SVJ disponuje.

Sazebník úplat a správních poplatků pro ČÚZK: 
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poplatky/Sazebnik-uplat-a-spravnich-poplatku-(1).aspx

Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Naše společnost nabízí právní poradenství a práce v oblasti působnosti zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek – vypracovávání dokumentací pro výběrová řízení, provádění výběrových řízení a s tím související agendy. Jsme schopni u stavebních zakázek komplexních dodávek od prvotních studií proveditelnosti, přes vypracování Dokumentace pro územní řízení a Stavební povolení včetně jejich projednání, získání povolení a vypracování realizační dokumentace (projektu pro provedení stavby) včetně rozpočtů a následného provedení výběrového řízení.

Projektový manažer 700 Kč/hod,
Právník 3600 Kč/hod       

Thomson&Hall
Právní poradenství -Veřejné zakázky, Stavební právo
Projektový Management - Poradenství ve stavebnictví, Poradenství pro SVJ
Thomson & Hall s.r.o.

Oldřichova 25/705
Praha 2
120 00
Česká Republika

Copyright 2009 - 2024 Thomson&Hall