Thomson&Hall
Právní poradenství -Veřejné zakázky, Stavební právo
Projektový Management - Poradenství ve stavebnictví, Poradenství pro SVJ
Česky
English
Deutsch
Vyhledávání


Novinky

21.10.2010:

Spuštěny nové webové stránky.
Stavební poradenství

Společně s našimi partnery zajišťujeme v jednotlivých projektových fázích konzultační, projekční a inženýrské práce od úvodních přípravných fází až po kolaudaci. Zajišťujeme kompletní vedení projektů od návrhů přes zpracování a zajištění povolení až po výběrové řízení na dodavatele stavby a následně stavební dozor.

Specializací firmy jsou převážně stavby většího rozsahu; naše společnost nabízí také zpracování dokumentů v anglickém nebo německém jazyce.
 

Naše společnost poskytuje tyto služby:

Příprava zakázky

Návrh stavby (studie)

Vizualizace

Vypracování dokumentace pro územní řízení

Projednání zadání stavby s příslušnými orgány státní správy za účelem vydání územního rozhodnutí a obstarání územního rozhodnutí

Vypracování dokumentace pro stavební řízení

Projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány státní správy za účelem vydání stavebního povolení a obstarání stavebního povolení

Vypracování dokumentace pro provedení stavby

Podklady pro výběr dodavatele stavby (zpracování výkazu výměr a rozpočtu)

Stavebně technický dozor, autorský dozor

Energetické studie a výpočty (Energetický štítek obálky budovy)

Návrhy, projekty a dodávky interiérů

Thomson&Hall
Právní poradenství -Veřejné zakázky, Stavební právo
Projektový Management - Poradenství ve stavebnictví, Poradenství pro SVJ
Thomson & Hall s.r.o.

Oldřichova 25/705
Praha 2
120 00
Česká Republika

Copyright 2009 - 2024 Thomson&Hall